Woningstichting: Woonzorg Nederland

Aannemer: Huizer bouw
In opdracht van en samenwerking met Huizer Bouw verzorgt Beers Service & Onderhoud het reparatie-onderhoud en mutatie-onderhoud van het woningbezit in de regio Zuid-Holland van Woonzorg Nederland.