MVO

We doen het MVO of we doen het niet.

Bij Beers Elektrotechniek & Service zijn we gedreven om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij en onze impact op het milieu te minimaliseren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij ons geen loze term maar één van de belangrijkste kernwaarden voor de wijze waarop wij denken en handelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam bouwen de toekomst heeft en daarom denken en werken wij graag mee aan het verduurzamen van het bouwproces. Samenwerken en vertrouwen zijn hierbij essentieel. Bij elk project dat we aannemen, houden we rekening met duurzaamheid, niet alleen in de ontwerp- en bouwfase, maar ook in de gebruik- en sloopfase. Zo zorgen we ervoor dat gebouwen zo min mogelijk schade aan mens en milieu toebrengen en dat er bespaard wordt op energie, materialen en water. Daarnaast streven we ernaar dat gebouwen een gezond binnenklimaat hebben, weinig licht- en geluidshinder opleveren en niet tot vervuiling (bijvoorbeeld CO2) leiden. Ook vinden wij het belangrijk om minder, herbruikbare en duurzame bouwmaterialen toe te passen.

MVO staat bij ons hoog in het vaandel en daarom hebben wij onze bedrijfsprocessen hierop aangepast. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen door middel van scholing en cursussen. Ook zijn wij trots om een Kenteq erkend leerbedrijf te zijn en jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen tot beginnende vaklui. Ons pand is voorzien van zonnepanelen op het dak, daglichtregeling en energiezuinige LED-verlichting in het gehele bedrijfspand. Daarnaast maken wij gebruik van een warmteterugwininstallatie en streven wij ernaar om ons wagenpark voornamelijk uit auto’s met een energielabel A te laten bestaan. Bij vervanging van onze auto’s, kopen wij uitsluitend auto’s en bussen met energielabel A in. Tot slot hebben wij een volledig digitale werkwijze geïmplementeerd, waardoor wij het papierwerk minimaliseren en ons bedrijf nog duurzamer maken.