Woningstichting: Vestia

Aannemer: Dura Vermeer Vastgoed Service, Huizer bouw
Sinds 2016 is Vestia met een aantal vaste gebiedsaannemers (8 partijen) gaan samenwerken. Voor de vestigingen Bijdorplaan te Zoetermeer en Goudsesingel te Rotterdam is Beers in opdracht van Dura Vermeer Vastgoed Service en Huizer Bouw werkzaam in de werkgebieden Delft, Zoetermeer, Nootdorp, Westland en Rotterdam. Naast het reparatie-onderhoud verzorgt Beers ook het mutatie-onderhoud.