Woningstichting: Woonzorg Nederland

||Woningstichting: Woonzorg Nederland
Woningstichting: Woonzorg Nederland2017-07-12T17:14:51+00:00

Project Description

Aannemer: Huizer bouw
In opdracht van en samenwerking met Huizer Bouw verzorgt Beers Service & Onderhoud het reparatie-onderhoud en mutatie-onderhoud van het woningbezit in de regio Zuid-Holland van Woonzorg Nederland.

Project Details