Nieuwsbericht

Beers Elektro integreert de inzichten van haar medewerkers in de bedrijfsvoering

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt op verschillende bedrijfsonderdelen, wat ook opvalt in de markt. Soms resulteert dit zelfs in het afwijzen van projecten. Een van de grootste uitdagingen is namelijk het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel met het juiste kennisniveau. DGA Shirley van Beers beseft dat er ondanks deze groei, nog veel te winnen valt op het gebied van de ontwikkeling van haar medewerkers. Ze is er sterk van overtuigd dat goed opgeleide medewerkers een waardevol kapitaal vormen voor het bedrijf.

Om deze reden investeert Beers Elektro in de ontwikkeling van haar medewerkers met behulp van de SLIM-subsidie (subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB). Om zowel het kennisniveau van de huidige medewerkers te verbeteren, als nieuw gekwalificeerd personeel aan te trekken, is het voor Shirley van groot belang om de medewerkers hierin een stem te geven. Immers, zij zijn het beste op de hoogte wat er op de werkvloer speelt en aan welke kennis en expertise het ontbreekt.

Onder begeleiding van organisatieadviseur Sandhya Santoe van Suits & Soul is een projectgroep geformeerd bestaande uit negen medewerkers van verschillende afdelingen. Deze denktank komt maandelijks bij elkaar en brainstormt over diverse aspecten met betrekking tot leren en ontwikkelen. Ze praten niet alleen, maar gaan ook met gerichte acties terug naar de werkvloer om Beers naar een hoger niveau  te tillen. Tijdens de meetings worden er diverse verbeterpunten besproken: ideeën om het wervings- en selectieproces aan te passen tot het breder inzetten van kennisniveaus in de organisatie en het vergroten van de saamhorigheid.

Al met al een goede ontwikkeling waarvan Shirley van Beers weet dat het investeren in je personeel z’n vruchten zal afwerpen.